Duurzaam beleggen is steeds belangrijker, maar veel beleggers vinden het toch ontzettend lastig. Want wat is duurzaam beleggen nou precies? En kan je eigenlijk wel duurzaam beleggen en rendement maken?

Er is geen lijst met criteria wat duurzaam beleggen precies is. Dit maakt duurzaam beleggen zo lastig, maar als jij bewust bezig bent met mens, dier en natuur dan ben je al goed bezig. En het mooie is dat dit ontzettend toekomstbestendig is!

En als belegger wilt je natuurlijk bedrijven die de toekomst hebben. Daarom leg ik hieronder precies uit hoe jij kan bepalen of een bedrijf duurzaam is.

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen waarbij je in het optimale rekening houdt met mens, dier en natuur voor nu en in de toekomst.

Het moeilijke aan duurzaam beleggen is dat dat er geen criteria zijn wanneer iets duurzaam is. Je zult dus voor jezelf moeten vaststellen wat jij duurzaam vindt. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan innovatie, vervuiling, mensenrechten, het gebruik van grondstoffen en transparantie.

Ga je beginnen met beleggen dan klinkt dit natuurlijk ontzettend lastig en help ik je hieronder per onderdeel hoe jij kan bepalen of een belegging duurzaam is.

Wat maakt een belegging duurzaam?

Je merkt al dat duurzaam beleggen helemaal niet zo makkelijk is als je zelf denkt, er komt gewoonweg heel veel bij kijken. Daarom hieronder een lijst met criteria die je kunnen helpen om een duurzame belegging te herkennen.

Milieubeleid

Natuurlijk denk je bij duurzaam beleggen direct aan het milieu. De CO2-uitstoot, maar ook het gebruik van fossiele brandstoffen spelen hier een belangrijke rol in. Maar er komt veel meer kijken bij een goed milieubeleid.

Hieronder belangrijke vragen die jij moet stellen als het gaat om het milieu.

 • Is het bedrijf nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen?
 • Hoe gaat het bedrijf om met het verwerken van afvalstoffen?
 • Heeft het bedrijf nog een groot CO2-uitstoot?
 • Wat doet het bedrijf tegen vervuiling?

Je kan zelf invullen dat je hier zo min mogelijk ja-antwoord wilt zien. Neem bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie, deze zal ontzettend slecht score op deze vragen en zal dus vrijwel nooit een goede duurzame investering zijn.

Arbiedsomstandigheden

Arbiedsomstandigheden zullen niet direct het eerste zijn waaraan je denkt, maar ontzettend belangrijk. Grote bedrijven hebben werknemers over de hele wereld of besteden belangrijk werk uit over de hele wereld. In beide gevallen wil je dat hier goede arbeidsomstandigheden zijn die recht doen aan de mensen.

Belangrijke vragen die je kan stellen zijn.

 • Is er spraken van kinderarbeid?
 • Krijgen werknemers een eerlijke vergoeding voor hun arbeid?
 • Zijn de werkomstandigheden goed?
 • Kan het werk veilig worden gedaan?

Het moeilijke is dat goede werkomstandigheden sterk kunnen verschillen per land. Je kan ons land niet vergelijken met een land als Thailand of India. Belangrijk is dat bedrijven vooruitgang maken en verbetering laten zien ten opzichten van wat daar normaal is.

Mensenrechten

Hierboven keek je vooral hoe bedrijven het deden, maar hier kijk je veel meer naar de landen waar het bedrijf in actief is. Mensenrechten hebben namelijk te maken met de grondwet en dit wordt bepaalt door de regering.

Hierbij kan je aantal belangrijk vragen stellen

 • Is er spraken van vrije meningsuiting?
 • Is er openbare informatie en voldoende privacy?
 • Hoe wordt er omgaan met diversiteit?
 • Is iedereen gelijk?
 • Is er democratie?

Natuurlijk zullen vrijwel alle land op- en aanmerkingen hebben, ook Nederland! Maar je wilt vooral in landen beleggen waar het over het algemeen goed geregeld is en waar vooruitgang zit.

Zelfs stel ik mij vaak de vraag of ik in dat land zou kunnen wonen?

Is hierop het “Nee” dan weet ik dat er nog een hoop te doen is aan de mensenrechten en dat ik daar niet wil beleggen.

Bestuur

Als je een aandeel analyseert dan is het bestuur altijd een belangrijk punt. Je wilt dat dit goed in elkaar zit, maar ook als je duurzaam gaat beleggen dan wil je dat dit klopt. Hier kijk je alleen naar heel andere punten.

Stel jezelf de volgende vragen

 • Is er voldoende transparantie of worden veel dingen achtergehouden?
 • Is er spraken van belangenverstrengelingen of corruptie?
 • Wat is de samenstelling van het bestuur ? (is er voldoende diversiteit)

Dit kan een beetje saai zijn om te onderzoeken, want je moet nu kijken welke mensen allemaal in het bestuur van een bedrijf zitten. Toch geeft dit vaak een goed beeld hoe het bedrijf in elkaar zit.

Zie je een gezonde mix van mannen en vrouwen in het bestuur dan zie je dat vaak terug in het hele bedrijf.

Biodiversiteit en ecosysteem

Hier gaat het natuurlijk om dieren en planten. Belangrijk, want met veel dieren en planten gaat het wereldwijd niet goed. Complete regenwouden verdwijnen, diersoorten sterven uit en complete koraalriffen spoelen weg.

Stel jezelf de volgende vragen

 • Vormt het een gevaar voor de flora en fauna?
 • Zet het zich in voor herstel en beheer van flora en fauna?

Het moeilijke aan biodiversiteit en het ecosysteem is dat er altijd bedrijven actief zijn die wij nodig hebben. Denk aan het verbouwen van cacao of het kappen van bomen. Toch kunnen bedrijven die hier actief zijn zich optimaal inzetten voor deze aspecten.

Bepaal wat jij duurzaam vindt

Je merkt al dat duurzaam beleggen helemaal niet zo makkelijk er is. Er komt ontzettend veel kijken bij duurzaamheid. Het gaat niet alleen om of een bedrijf goed is het voor het milieu, maar om alle normen en waarden waar wij mensen voor staan.

Je belegging moet dus opkomen voor mens, dier en natuur en toekomstbestendig zijn.

Hoe jij dit precies invult, is helemaal aan jou. Natuurlijk zijn er allerlei beoordelingen van bedrijven te vinden, hoe duurzaam zij zijn, maar het belangrijkste is dat jij er goed gevoel bij hebt. Je gaat weinig bedrijven vinden die aan alles voldoen.

Het belangrijkste is dat bedrijven voldoen aan de criteria die voor jou belangrijk zijn.

Zo beleg ik bijvoorbeeld nooit in bedrijven die actief zijn in de gokindustrie, seksindustrie of wapenindustrie.

Maak dus een simpele lijst met wat jij belangrijk vindt en screen een bedrijf, ETF of beleggingsfonds aan de hand van deze lijst.