Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarde van Succesmetgeld.nl welke onderdeel is van Tutti Media. In deze algemene voorwaarde kan je onder meer lezen onder welke voorwaarde Succesmetgeld.nl informatie op de website en andere digitale diensten aanbiedt.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarde is voor iedereen van toepassing die gebruik maakt van de website of één van de andere diensten van Succesmetgeld.nl

Succesmetgeld.nl behoudt het recht om ten alle tijden eenzijdige wijzingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Deze meest actuele versie en wijzingen kunnen ten alle tijden op deze pagina worden nagelezen.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten

AlleIntellectuele eigendommen zoals de teksten, afbeeldingen, designs en software op de website en andere diensten komen toe aan Succesmetgeld.nl

Succesmetgeld.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. De op de website getoonde informatie, is met alle zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie op de website onjuist of onvolledige is gepubliceerd.

De informatie op de website mag dan ten allen worden aangevuld en/of gewijzigd door Succesmetgeld.nl zonder enigste kennisgeving.

Het is niet toegestaan om informatie of andere diensten van Succesmetgeld.nl (deels) te kopieëren of reproduceren. Denk hierbij aan het wijzigen van informatie, vertalen, aanpassen of reconstrueren.

Zonder (schriftelijke) toestemming van Succesmetgeld.nl, is niet toegestaan om teksten, afbeeldingen of andere materiaal van de website te hergebruiken.

Prijzen

Alle prijzen op Succesmetgeld.nl zijn vermeld inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

De prijzen op de website worden met alle zorgvuldigheid samengesteld. Fouten die zijn ontstaan door foutief programmeren, menselijke typefouten of andere foutvormen mag Succesmetgeld.nl ten alle tijden aanpassen.

Herroepingsrecht

Bij een online aankoop het de consument het recht op 14 dagen bedenktijd zonder opgaaf van reden af te zien van de aankoop.

Wil de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dan dient dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product gedaan te worden. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar wouter@succesmetgeld.nl onder vermelding van het ordernummer.

Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan wanneer er geen gebruikt gemaakt wordt van directe overboeking.

In geval van wanbetaling heeft Succesmetgeld.nl het recht om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Garantie

Succesmetgeld.nl staat er voor in dat alle producten voldoen aan de overeenkomst en vermelde specificaties. Mochten er gebreken voordoen zoals dit worden herstelt en/of met een gepaste prijsreductie komen. Deze gepaste prijsreductie is nooit meer dan de aankoopwaarde van het product.

Gebreken in beveiliging in de systemen van Succesmetgeld.nl vallen niet onder de garantie en zijn voor de rekening van de consument.

Aansprakelijkheid

Succesmetgeld.nl is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade door het gebruik van informatie of diensten.

De informatie en producten op de website van Succesmetgeld.nl worden aangeboden zonder vorm van garantie. Ten alle tijden behoud Succesmetgeld.nl het recht op materiaal te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder vorm van mededeling. Alle geleverde informatie, materiaal en cursussen zijn geheel vrijblijvend en Succesmetgeld.nl verleent daarbij geen enkele garantie of aansprakelijkheid.

Bepaalde hyperlinks op de website worden naar websites van derden geleidt. Deze websites zijn geen eigendom van Succesmetgeld.nl. Over de inhoud en het functioneren van deze website en tevens de producten heeft Succesmetgeld.nl geen enkele zeggenschap. Over de inhoud van deze website verleent Succesmetgeld.nl geen enkele garantie of aansprakelijkheid.